Motorvärmare

En motorvärmare har sin givna plats i ett kallt klimat, under årets kallare månader framträder dess distinkta fördelar: den är skonsam mot plånboken eftersom den sänker bränsleåtgången samt minskar slitaget på motorn som en kallstart innebär och den är mild mot miljön genom att den minskar utsläppet av skadliga avgaser.

Den teknologiska forskningscentralen VTT i Finland har i en forskningsrapport konstaterat att i jämförelse med en kallstartad bil reduceras koldioxid- och kolväte-utsläpp med 99% och kväveoxidutsläpp minskar med 50% när bilen är förvärmd med en motorvärmare.

Ytterligare en rapport, något äldre, framtagen för Energimyndigheten stödjer den finska rapportens slutsatser om sänkta utsläpp men framhäver att effekten går förlorad om inkopplingstiden inte anpassas till utomhustemperaturen. Att inkopplingstiden anpassas till utomhustemperaturen innebär helt enkelt att motorvärmaren inte är inkopplad för länge och därmed drar onödigt mycket energi. En markant förbättring som skett sedan rapporten skrevs 1998 är att utbudet för styrenheter exploderat efter att Bluetooth-teknologin och smarta telefoner populariserats, så nu är det inga problem att automatiskt låta inkopplingstiden styras av utomhustemperatur.

motorvärmare inkopplingstider

Ovan ser du rekommenderad inkopplingstid beroende på temperatur, notera att vid temperaturer över 10°C bör motorvärmare inte användas.

Utöver mindre slitage på motorn med en förvärmd motor är den reducerade bränsleförbrukningen i jämförelse med kallstartade bilar ytterligare en av motorvärmarens fördelar. Eftersom motorn sakteligen värms upp när en kallstartad bil körs är besparingen som störst vid korta sträckor. Bränsleförbrukningen minskar exempelvis med 32% de första 4 kilometerna vid körning i -20°C, för att efter 20 minuters körtid öka till 23% besparing. Följaktligen är bränslebesparingen högre desto kallare temperatur. Värmebesparingen är mer utförligt beskriven på MotorApas blogg.

FACKMANNAMÄSSIGT Utbildad personal
TRYGGHET Hela 5-års garanti
LÄGST PRISER monterat & Klart fr. 2995kr
HÖGST KVALITÉ Noga utvalda produkter