DEFA Batteriladdare

En vanlig modern bil innehåller en mängd avancerad teknologi som förbrukar ström även när bilen står parkerad. Likaså har många moderna bilar någon form av start/stopp-funktion vilket innebär att batteriet kontinuerligt används av motorn vid alla småstopp som exempelvis trafikljus eller korsningar med stopplikt under bilfärden. Detta till skillnad äldre modeller utan start/stopp-funktion där batteriet bara behöver strömrusa till startmotorn endast vid start av bilen

Ökad livslängd

Kombinera detta med att många ofta använder bilen för kortare körsträckor som gör att batteriet aldrig får tillfälle att laddas upp helt och vikten av en skonsam laddare för att förlänga bilbatteriets livslängd är uppenbar. Om bilen används mestadels för korta sträckor med många småstopp kan bilens batterilivslängd halveras utan underhållsladdning.

Intelligent batteriladdning

DEFAs MultiCharger är en modern och intelligent batteriladdare. Den har en laddelektronik som kallas Switch mode vilket innebär en elektroniskt styrd laddkurva i fyra steg som tar hänsyn till temperatur, tid och laddningsbehov för att säkerställa att batteriet är fulladdat under alla förhållanden. MultiCharger har dessutom lysdioder som visar var i laddkurvans förlopp den befinner sig.

FACKMANNAMÄSSIGT Utbildad personal
TRYGGHET Hela 5-års garanti
LÄGST PRISER monterat & Klart fr. 2995kr
HÖGST KVALITÉ Noga utvalda produkter